Natasja Wilhelm

Natasja Wilhelm, Pedagoog, Rouwtherapeut en Psychosociaal therapeut.

Iedereen krijgt in het leven met verlies te maken. De impact van het verlies, verschilt enorm van persoon tot persoon. Hoe dat komt, heeft mij altijd geboeid. Het gezin van oorsprong, de hechting en persoonskenmerken zijn bepalend, maar ook de wijze waarop het verlies heeft plaatsgevonden speelt hierbij een rol. Door eigen verlieservaringen, door het volgen van gerichte studies en door jarenlang ervaring te hebben opgedaan in het begeleiden en opleiden van mensen, ben ik in staat om juiste therapie/begeleiding aan te bieden. Een goede relatie met de cliënt is een voorwaarde, waarbij vertrouwen een belangrijke rol speelt. Ik maak gebruik van verschillende interventies waaronder narratieve therapie en ademhalingstherapie. Op dit moment ben ik verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, In-balanz en werk ik samen met Bosveld scheidingsbemiddeling. Door deze relaties word ik steeds opnieuw gevoed en kan ik mij blijven ontwikkelen.

Het is naar mijn mening onmogelijk om goed werk te bieden zonder de steun en reflectie van collega´s. Daarom heb ik regelmatig overleg en ondersteuning in de vorm van intervisie. Daarnaast vind ik het belangrijk om mijn vak en expertise bij te houden met jaarlijkse bij- en nascholing en maak ik deel uit van de vakgroep “rouw- en trauma”.

Mijn kwalificaties:
  • Master of Education, Educational Theory, Teaching and supervising (Master Pedagoog)
  • Post Bachelor: Rouw- en verliesbegeleidingskunde, Psychopathologie, Narratieve therapie
  • Bachelor of Social Work
  • Diverse vaktrainingen

Het belang van terugkijken naar datgene wat is geweest en het goede hiervan meenemen naar de toekomst is het uitgangspunt van mijn werkwijze. De naam Sankofa symboliseert mijn visie en werkwijze. De naam Sankofa komt vanuit een Afrikaanse stam, het vogeltje staat symbool voor wijsheid, kennis en erfgoed. Het woord Sankofa is opgebouwd uit drie delen: San (keer terug), ko (ga) en fa (kijk, zoek en neem).

Registraties:
  • Geregistreerd psychosociaal therapeut bij het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA). Registratienummer: 102987
  • Registertherapeut, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Licentienummer: 214048R
  • Geregistreerd pedagoog. Beroepsregistratienummer/registerplein:461024633.
  • AGB (Vektis) geregistreerd. Zorgverlenerscode:94100308. Bedrijfscode:94061954
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Code: 100016717

logo_NVPA.jpg Logo_RBCZ.GIF  

 

 

 


adres