Vergoedingen en tarieven

Vergoedingen en tarieven

 

Vergoedingen

Vergoedingen zijn op verschillende manieren te krijgen. Dit kan via uw zorgverzekering, belastingdienst of via de gemeente.

Zorgverzekering

Doordat ik geregistreerd ben bij de beroepsvereniging: NVPA (inschrijfnummer 102987), zijn er veel zorgverzekeraars die de therapie geheel of gedeeltelijk vergoeden. Klik hier voor meer informatie over de vergoeding door uw zorgverzekeraar. Mijn diensten vallen onder alternatieve/complementaire geneeswijzen.

Belastingdienst

In sommige gevallen is psychologische hulp aftrekbaar van de belasting. Informatie hierover is te verkrijgen bij je belastingadviseur of via de belastingtelefoon. Je kunt ook kijken op de website van de belastingdienst www.aangifteloont.nl

Gemeente

Sinds 1 januari 2015 vergoeden gemeentes de therapiekosten voor minderjarige kinderen tot 18 jaar. Via de wijk- of jeugdteams in dienst van (of namens) de gemeente waarin je woonachtig bent, kan je een PGB aanvragen van waaruit de zorg die Praktijk Sankofa levert bekostigd kan worden. Een aantal gemeenten vergoedt de begeleiding op voorwaarde dat uw kind is doorverwezen door de huisarts, de medisch specialist of de jeugdarts.

Tarieven

Persoonlijke kennismaking gratis
Intake 85,00 per uur
Individuele begeleiding 85,00 per uur
Gezinsbegeleiding 95,00 per uur
Advies en/of training op het werk 95,00 per uur
* Schriftelijk verslag 85,00

* Soms vraagt een werkgever of opleiding om een schriftelijk verslag van de begeleiding. Hierin staat dan welke ondersteuning er is gegeven en een samenvatting van het resultaat.

Annulering

Een afspraak kun je tot 24 uur van te voren annuleren. Als de annulering binnen de 24 uur valt wordt, met uitzondering van bijzondere omstandigheden, 50% van het gevraagde tarief in rekening gebracht.

Wijze van betalen

Na elke sessie wordt er direct afgerekend. U krijgt de factuur via de mail. Deze kunt u, indien mogelijk, vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar. U heeft hiervoor de volgende codes nodig: AGB (Vektis) Zorgverlenerscode:94100308. AGB (Vektis) Bedrijfscode:94061954

 

Disclaimer
Neem altijd contact op met jouw betreffende zorgverzekeraar om te kijken welke vergoedingen op jou van toepassing zijn. Praktijk Sankofa is niet aansprakelijk voor mogelijk gewijzigde, onvolledig of foutief weergegeven informatie.

 


adres