Tarieven en Voorwaarden


Vergoedingen en Tarieven
Algemene Voorwaarden
Klachten en Geschillen
Klachtenreglement
Privacyverklaring


 

Vergoedingen en tarieven

Vergoedingen

Vergoedingen zijn op verschillende manieren te krijgen. Dit kan via uw zorgverzekering, belastingdienst, via de gemeente of wijkteams.

Zorgverzekering

Doordat ik geregistreerd ben bij de beroepsvereniging: NVPA (inschrijfnummer 102987), zijn er veel zorgverzekeraars die de therapie geheel of gedeeltelijk vergoeden. Klik hier voor meer informatie over de vergoeding door uw zorgverzekeraar. Mijn diensten vallen onder alternatieve/complementaire geneeswijzen.

Belastingdienst

In sommige gevallen is psychologische hulp aftrekbaar van de belasting. Informatie hierover is te verkrijgen bij je belastingadviseur of via de belastingtelefoon. Je kunt ook kijken op de website van de belastingdienst www.aangifteloont.nl

Gemeente

Sinds 1 januari 2015 vergoeden gemeentes de therapiekosten voor minderjarige kinderen tot 18 jaar. Via de wijk- of jeugdteams in dienst van (of namens) de gemeente waarin je woonachtig bent, kan je een PGB aanvragen van waaruit de zorg die Praktijk Sankofa levert bekostigd kan worden. Een aantal gemeenten vergoedt de begeleiding op voorwaarde dat uw kind is doorverwezen door de huisarts, de medisch specialist of de jeugdarts.

Tarieven

Persoonlijke kennismaking gratis
Intake 85,00 per uur
Individuele begeleiding 85,00 per uur
Gezinsbegeleiding 95,00 per uur
Advies en/of training op het werk 95,00 per uur
* Schriftelijk verslag 85,00

* Soms vraagt een werkgever of opleiding om een schriftelijk verslag van de begeleiding. Hierin staat dan welke ondersteuning er is gegeven en een samenvatting van het resultaat.

Annulering

Een afspraak kun je tot 24 uur van te voren annuleren. Als de annulering binnen de 24 uur valt wordt, met uitzondering van bijzondere omstandigheden, 100% van het gevraagde tarief in rekening gebracht.

Wijze van betalen

Na elke sessie wordt er direct afgerekend. U krijgt de factuur via de mail. Deze kunt u, indien mogelijk, vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar. U heeft hiervoor de volgende codes nodig: AGB (Vektis) Zorgverlenerscode:94100308. AGB (Vektis) Bedrijfscode:94061954

Disclaimer
Neem altijd contact op met jouw betreffende zorgverzekeraar om te kijken welke vergoedingen op jou van toepassing zijn. Praktijk Sankofa is niet aansprakelijk voor mogelijk gewijzigde, onvolledig of foutief weergegeven informatie.

Terug naar boven


 

Algemene voorwaarden van Praktijk Sankofa, aangesloten bij het NVPA

Behorend bij de Overeenkomst getekend in de praktijk.
Download hier de Algemene Voorwaarden

Terug naar boven


 

Klachten en geschillen

Ik doe er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wenst. Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit?

Dan verwijs ik je voor meer informatie en eventuele vervolgstappen naar het Klachtenreglement van mijn beroepsvereniging. Via hen kan je indien gewenst ook gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met je gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht en deze wordt binnen een vastgestelde termijn afgehandeld.

Terug naar boven


 

Klachtenreglement

Download hier het Klachtenreglement

logo-scag

SCAG

Newtonlaan 51

3584 BP Utrecht

085-9022863

info@scag.nl

 

 

Terug naar boven


 

Privacyverklaring

Download hier de privacyverklaring.

Terug naar bovenadres