Over mij

Over Sankofa

Sankofa is uitgebreid en is verder gegaan onder de naam Praktijk Ponga, Kind-en jeugdhulp Elst.

 

Het belang van terugkijken naar datgene wat is geweest en het goede hiervan meenemen naar de toekomst is het uitgangspunt van mijn werkwijze. De naam Sankofa symboliseert mijn visie en werkwijze. De naam Sankofa komt vanuit een Afrikaanse stam, het vogeltje staat symbool voor wijsheid, kennis en erfgoed. Het woord Sankofa is opgebouwd uit drie delen: San (keer terug), ko (ga) en fa (kijk, zoek en neem).

Iedereen krijgt in het leven met verlies te maken. De impact van het verlies, verschilt enorm van persoon tot persoon. Hoe dat komt, heeft mij altijd geboeid. Het gezin van oorsprong, de hechting en persoonskenmerken zijn bepalend, maar ook de wijze waarop het verlies heeft plaatsgevonden speelt hierbij een rol. Door eigen verlieservaringen, door het volgen van gerichte studies en door jarenlang ervaring te hebben opgedaan in het begeleiden en opleiden van mensen, ben ik in staat om juiste therapie/begeleiding aan te bieden. Een goede relatie met de cliënt is een voorwaarde, waarbij vertrouwen een belangrijke rol speelt. Ik maak gebruik van verschillende interventies waaronder narratieve therapie, ademhalingstherapie, speltherapie, rationeel emotieve therapie en cognitieve therapie.

Het is naar mijn mening onmogelijk om goed werk te bieden zonder de steun en reflectie van collega´s. Daarom heb ik regelmatig overleg en ondersteuning in de vorm van intervisie. Daarnaast vind ik het belangrijk om mijn vak en expertise bij te houden met jaarlijkse bij- en nascholing en maak ik deel uit van de vakgroep “rouw- en trauma”.

Samenwerkingspartners Praktijk Sankofa

Naast een goed contact met de wijkteams en huisartsen, werk ik nauw samen met Bosveld scheidingsbemiddeling, Speltherapie Elst en pedagoog/video interactie begeleider  Milou Huiting,  Milou is gespecialiseerd in hechtingsproblematiek. Door deze vormen van samenwerking wordt er gebruik gemaakt van verschillende specialismen en kan er doelgericht gewerkt worden.  www.scheidendoejesamen.nl  

 

Kwalificaties Natasja Wilhelm

  • Master of Education, Educational Theory, Teaching and supervising (Master Pedagoog)
  • Post Bachelor: Rouw- en verliesbegeleidingskunde, Psychopathologie, Narratieve therapie
  • Bachelor of Social Work
  • Diverse vaktrainingen

Registraties Natasja Wilhelm

  • Geregistreerd psychosociaal therapeut bij het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA). Registratienummer: 102987
  • Registertherapeut, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Licentienummer: 214048R
  • Geregistreerd pedagoog. Beroepsregistratienummer/registerplein:461024633.
  • AGB (Vektis) geregistreerd. Zorgverlenerscode:94100308. Bedrijfscode:94061954
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Code: 100016717

logo_NVPA.jpg Logo_RBCZ.GIF  

Grote Molenstraat 22, 6661 DJ Elst

0481- 711101

info@praktijksankofa.nl